Tiešsaistes sadarbības rīku prasmju barometrs

Pārbaudi savas prasmes

Projekts Online4EDU iepazīstina ar tiešsaistes sadarbības rīku izmantošanas iespējām izglītībā, nodrošinot jaukta tipa mācības skolotājiem.

Šis tiešsaistes barometrs palīdzēs jums novērtēt savas zināšanas par tiešsaistes sadarbības rīkiem.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [ziņojums] atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Nākamais >