Bendradarbiavimo internete įgūdžių barometras

Patikrinkite savo įgūdžius

Online4EDU projekto metu sukuriama metodika ir priemonės, kuriuos kartu su bendradarbiavimo internete įrankiais, galėtų naudoti mokytojai.

Šis internetinis barometras padės Jums įvertinti turimas bendradarbiavimo internete žinias.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Toliau >