Võrgukoostöövahendite kasutamisoskuste baromeeter

Kontrolli oma oskusi

Projekt Online4EDU tutvustab võrgukoostöövahendeid ja nende kasutamist õppetöös läbi kombineeritud õppe.

Baromeeter aitab Sul hinnata oma võrgukoostöövahendite kasutamisoskusi.

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.

Järgmine >