IKT drošības prasmju barometrs

Pārbaudi savas prasmes

e-GUARDIAN projekta mērķis ir apmācīt izglītojošo iestāžu darbiniekus un pasniedzējus par drošu datoru un interneta izmantošanu, lai viņi var izmantot šīs zināšanas savā darbā, kā arī nodot tās saviem studentiem. Šis tiešsaistes barometrs palīdzēs jums novērtēt jūsu zināšanas, prasmes IKT drošībā.

Projekts izstrādāts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Publikācija atspoguļo tikai autora viedokli, un Komisija nav atbildīga par tajā ietvertās informācijas izmantošanu.

Tālāk >