Naujienos| Projekto tikslai| E-mokymas| Kontaktai| D.BritanijaEstijaMaltaPortugalijaRumunija
Papildoma informacija

Apie projektą

Pavadinimas: euCAD
Projekto nr: 142514-LLP-1-2008-1-RO-LEONARDO-LMP
Pradžia: 2008.10.01
Trukmė: 24 mėn.

Projekto tikslai

Pagrindiniai projekto tikslai:

 • Dalintis patirtimi su kitais ES partneriais, turinčiais kompetencijos projekto srityje (kompiuteriniame projektavime).
 • Spręsti konkretaus smulkaus sektoriaus kvalifikuotų žmonių, turinčių vidutinio lygio IT kompetencijos ir gebėjimų, stygiaus klausimą
 • Užtikrinti vienodas įsidarbinimo galimybes ir skatinti jaunus absolventus; užtikrinti lygias galimybes vyrams ir moterims.
 • Kurti ir įgyvendinti VET (profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo) bei eVET (elektroninio profesinio mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo) produktus keliomis kalbomis; eVET turinį patalpinti specialioje e
 • mokymosi platformoje.
 • Aprėpti naujas kvalifikacijas bei įgudžius, kurių reikalauja darbo rinka vykstant technologinei pažangai ir vystymuisi, atsižvelgiant į skirtingą partnerystės šalių situaciją.
 • Projekto partneriams dalintis savo patirtimi CAD mokymo/testavimo srityje.
 • Pagerinti bendradarbiavimo santykius tarp projekto partnerių.
 • Padidinti mažų ir vidutinių įmonių personalo galimybes naudotis švietimo šaltiniais.
 • Užtikrinti oficialų kompetencijų ir IT įgudžių tarpusavio pripažinimą.
 • Visose šalyse, kurios dalyvauja projekte, vystyti informacinę visuomenę.
 • Skleisti ir platinti projekto rezultatus vietos, šalies bei Europos mastu.
 • Sukurti daugiašalį tinklą (gerinti esančius ryšius tarp projekte dalyvaujančių partnerių) ir užtikrinti galimybę toliau vystytis. Tai leis:
 • Įdiegti nuotolinio profesinio mokymo sistemą naudojant IKT priemones;
 • Atnaujinti partnerių informaciją apie testavimą, mokymo produktų tobulinimą bei rezultatus.
 • Skleisti ir platinti įvairiuose programos lygiuose pasiektus rezultatus.

  Konkretūs projekto tikslai yra:

 • surinkti detalią tyrimo ataskaitą apie problemas, su kuriomis susiduria darbuotojai ir kurios trukdo jiems dalyvauti visą gyvenimą trunkančio mokymosi programose, ypač apie tas problemas, kurios yra budingos į gamybą orientuotoms mažosioms ir vidutinėms įmonėms, kur reikia išnaudoti naujoves ir kurybiškumą
 • realizuoti detalų novatorišką profesinio mokymo sistemos modelį, skirtą įveikti apribojimus, identifikuotus tyrimo ataskaitoje.
 • visose partnerių šalyse efektyviai perduoti žinias ir konsultuoti tarpininkus mažosiose ir vidutinėse įmonėse CAD technologijų ir projektavimas bei naujovių įdiegimas bendradarbiaujant.

  Taigi pagrindinis euCAD projekto tikslas yra sukurti inovatyvias profesines mokymo priemones, kurios išplėstos Europos Sąjungos erdvės kontekste padės suaugusiems savo darbo vietoje ir namuose įgyti žinių ir sertifikuoti savo įgudžius 2D ir 3D CAD pritaikymui pramonėje.

  Taigi euCAD projektas prisidės prie aukštesnio naujovių lygmens Europos narių šalyse, ir tai iš tikrųjų yra reikalinga, norint, kad visa Europos Sąjunga išliktų konkurencinga globaliai.
 •  Copyright © 2008 - 2009 euCAD
  Šis projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiurį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.