Naujienos| Projekto tikslai| E-mokymas| Kontaktai| D.BritanijaEstijaMaltaPortugalijaRumunija
Papildoma informacija

Apie projektą

Pavadinimas: euCAD
Projekto nr: 142514-LLP-1-2008-1-RO-LEONARDO-LMP
Pradžia: 2008.10.01
Trukmė: 24 mėn.

Partneriai
PROPAGUOTOJAS/KOORDINATORIUS P1
Registracijos adresas ir organizacijos tipas
Pilnas juridinis pavadinimas Bukarešto politechnikos universitetas
Santrumpa/akronimas PUB
Registracijos adresas: Splaiul Independentei, Bukareštas
Šalis: Rumunija romania
Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė: Dr. Catalin Gheorghe Amza
Padalinys Medžiagų technologijų ir suvirinimo katedra
Pareigos:  Projektų vadybininkas
Adresas: Splaiul Independentei, Bukareštas
Šalis: Rumunija
Telefonas: +4 021 318 10 00
El. paštas: e_andronescu@rectorat.pub.ro
Interneto svetainė: www.pub.ro

Organizacijos aprašymas
Organizacijos tipas ENT-UNIV


Bukarešto Politechnikos Universitetas yra didžiausias Rumunijos politechnikos universitetas, kuris didžiuojasi didžiule patirtimi ir svarbiu savo vaidmeniu šalies aukštojo mokslo istorijoje. Bukarešto Politechnikos Universitetas yra projekto Koordinatorius, tenkinantis visus kokybei keliamus reikalavimus ir galintis užtikrinti optimalias projekto vykdymo sąlygas. Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos katedra turi milžinišką darbo su Europos projektais patirtį. Tai tokie projektai, kaip FP5, Tempus, Socrates ir Leonardo da Vinci.

Kaip projekto Propaguotojas ir Koordinatorius, Bukarešto Politechnikos Universitetas glaudžiai bendradarbiaus su savo partneriais ir vadovaus projektui bei nuolat kontroliuos jo eigą. Universitetas imsis visų reikiamų priemonių, kad planinių vizitų metu partneriai galėtų naudotis garso ir vaizdo įranga bei kitomis šiuolaikiškomis priemonėmis, atitinkančiomis Europos standartus.

Projekto Koordinatorius, Bukarešto Politechnikos Universitetas, turi daug patirties CAD/CAM srityje - jau keleri metai šie dalykai yra dėstomi universiteto studentams. Visuose technikos fakultetuose CAD mokymo programoms yra skiriamas ypatingai didelis dėmesys. Tokie programinės įrangos paketai kaip Autodesk AutoCAD, Dassault Systems CATIA ir SolidWorks yra neatsiejama techninio inžinieriaus (pvz. Bukarešto Politechnikos Universiteto technologijų inžinieriaus) mokymo proceso dalis. Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos fakultete jau yra numatyta vieta tokiam centrui, kur yra visa reikiama infrastruktūra - šiuolaikiški kompiuteriai, elektros lizdai, greitojo interneto prieiga (100 Mbs), stalai, kėdės, kt. Universitetas 2007 m. įsigijo 13 Dassault Systems CATIA licencijų ir 30 Autodesk AutoCAD and Inventor licencijų. Akademinis ir techninis Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos fakulteto personalas turi patirties CAD/CAM sistemų ir programų mokyme. Be to, yra išleisti du Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos fakulteto akademinių darbuotojų parašyti CAD/CAM vadovėliai (su ISBN numeriais), apimantys tik 2D CAD sritį. Bukarešto Politechnikos Universitetas kartu su kitais dviem partneriais iš šio konsorciumo dalyvavo kitame Leonardo da Vinci pilotiniame CECA projekte - ECDL CAD mokymo/testavimo centro inovatyvaus modelio ir savarankiškos sistemos sukūrimas (projekto nr. RO/05/B/F/PP175005). Šis projektas sėkmingai buvo užbaigtas 2007 m. euCAD projektas yra laikomas CECA projekto rezultatų tęsinys.

Bukarešto Politechnikos Universitetas aktyviai dalyvaus skleidžiant, platinant ir įgyvendinant tarpinius bei galutinius projekto rezultatus. Būdamas didžiausiu Rumunijos universitetu Bukarešto Politechnikos Universitetas turi gana didelę patirtį sklaidos veiklose. Sklaidos procesas čia yra traktuojamas kaip įprastinės ir diena iš dienos vykstančios procedūros, sprendžiamos aukštame profesiniame lygyje. Bukarešto Politechnikos Universitetas turi naudos iš geros sklaidos infrastruktūros, tokios kaip Internetas, Intranetas, vietiniai leidiniai, vietinė televizija ir prieiga prie viešų leidinių. Medžiagų ir suvirinimo inžinerijos fakultetas dalyvavo kituose Leonardo da Vinci projektuose, kurių rezultatus planinė auditorija ir galutiniai vartotojai įvertino palankiai. Europos Komisija išreiškė susidomėjimą anksčiau vykusiu Leonardo da Vinci projektu (projekto numeris 83554/1998), kaip geru sklaidos strategijos Europoje pavyzdžiu (su partneriais iš Rumunijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės). Be to medžiagų ir suvirinimo inžinerijos fakultetas dalyvavo dviejuose FP5 projektuose, kurių metu įgijo nemažą patirtį sklaidos procesuose. Per paskutiniuosius 5 metus medžiagų ir suvirinimo inžinerijos fakultetas palaiko nuolatinius artimus ryšius ir kontaktus su partneriais iš Prancūzijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Graikijos, Suomijos, Lietuvos, Belgijos ir Vokietijos. Be to, ankstesnis ir tebevykstantis bendradarbiavimas tarp Bukarešto Politechnikos Universiteto, P2 ir P4 partnerių, vykdant sėkmingus Europos projektus, parodo partnerio P1 sklaidos pajėgumą.

 

Dalyvio organizacijos vaidmuo vykdomame projekte

Bukarešto Politechnikos Universiteto pareiga yra administruoti ir koordinuoti euCAD projektą, bei tarp partnerių palengvinti bendradarbiavimą ir bendravimą. Universitetas koordinuos valdymo (Steering) komitetą, kuris vertins vykstantį projekto progresą ir kuris imsis korekcinių priemonių, jei jos bus reikalingos. Bukarešto Politechnikos Universitetas aktyviai dalyvaus kuriant CAD mokymo ir testavimo programą, kuriant pažangią ECDL CAD mokymo ir testavimo metodiką smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms, kuriant euCAD profesinį mokymo sistemos modelį, novatorišką technologinį mokymo kursą.

Bukarešto Politechnikos Universitetas aktyviai dalyvaus skleidžiant, platinant ir įgyvendinant tarpinius bei galutinius projekto rezultatus. Būdamas didžiausiu Rumunijos universitetu Bukarešto Politechnikos Universitetas turi gana didelę patirtį sklaidos veiklose. Sklaidos procesas čia yra traktuojamas kaip įprastinės ir diena iš dienos vykstančios procedūros, sprendžiamos aukštame profesiniame lygyje. Bukarešto Politechnikos Universitetas turi naudos iš geros sklaidos infrastruktūros, tokios kaip Internetas, Intranetas, vietiniai leidiniai, vietinė televizija ir prieiga prie viešų leidinių.



PARTNER P2
Registracijos adresas ir organizacijos tipas
Pilnas juridinis pavadinimas Ufficju Ta' Konsulenza tal-Inginerija MacDAC
Santrumpa/akronimas MECB
Registracijos adresas: Ta' Skompi, Triq il-Hwawar, IKL 1951, IKLIN, Malta
Šalis: Malta  Malta
Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė: Dr. Jonathan Borg
Padalinys Nacionaliniai ir Europos Projektai
Pareigos:  Projektų vadybininkas
Adresas: Ta' Skompi, Triq il-Hwawar, IKL 1951, IKLIN, Malta
Šalis: Malta
Telefonas: +00356  / 9982 4474
El. paštas: jcb@mecb.com.mt
Interneto svetainė: http://www.mecb.com.mt

Organizacijos aprašymas
Organizacijos tipas ENT-SME


MacDAC Engineering Consultancy Bureau (Inžinerinis konsultacinis biuras) (MECB) korporacinis Maltos komercijos ir verslo rūmų ir pramonės Maltos federacijos narys yra pripažintas konsultavimo biuras, teikiantis dviejų rūšių paslaugas: specializuotus mokymus bei technines konsultacijas, įskaitant konsultacijas susijusių su daugeliu technologijų ir metodologijų, įskaitant automatizuotą projektavimą. MECB veikla apima nuo žinių perdavimą, idėjų/koncepcijų generavimą, priežiūros valdymą ar atitinkamų technologijas ir metodikų pasirinkimą. MECB turi patyrusį personalą dalyvaujant ne viename EU projekte, tokiuose kaip Leonardo, Grundtvig, FP6 ir EUMEDIS. Šiam projektui yra svarbu tai, kad MECB turi daugiametę patirtį projektuojant ir kuriant specializuotus mokymo kursus pramoniniams subjektams įskaitant ir mažąsias bei vidutines įmones.

Be to, MECB turi patirties projektuose, susijusiuose su 2D ir 3D CAD sistemomis, inovacijų valdymo metodikomis (IMT). Taip pat yra svarbu, kad MECB palaiko darbinius santykius su Maltos pramonės Federacija (FOI) ir Maltos Inovacijų perdavimo centru (IRC - Malta's Innovation Relay Centre), kurie yra palankūs veiksmingam žinių perdavimui ir sklaidai mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Iš pedagoginės perspektyvos, MECB taip pat turi patirties projektuose, susijusiuose su e-mokymosi mokymo kursų ir mokymo valdymo sistemų kūrimu.

 

Dalyvio organizacijos vaidmuo vykdomame projekte
MECB bus euCADs valdymo komiteto dalis, komitetas, kuris vertins vykstančią projekto eigą ir kuris imsis korekcinių būtinų priemonių. MECB taip pat prisidės prie kompiuterizuoto projektavimo (CAD) mokymo programos projektavimo ir ypač bendro projekto ir inovacijų valdymo (collaboratyve design and innovation management) tematikos, prisidedant prie vystymo inovatyvios metodologijos/struktūros kūrimui, kuri yra skirta smulkiųjų ir vidutinių įmonių projektuotojams ir braižytojams ECDL CAD mokymui/konsultavimui/testavimui. Beje, MECB bus aktyviai įtrauktas skleidžiant, platinant ir įgyvendinant tarpinis ir galutinis projekto rezultatus. Atsižvelgiant į įgytą patirtį ir ryšius su Maltos pramonės Federacija, euCAD projekto metu MECB aktyviai dalyvaus patarinėjant smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms, naudojant CAD / projektavimo priemones / technologijas. Be to, MECB prisidės kuriant internetinio puslapio projektą ir sklaidos medžiagą, įskaitant skrajutes.


PARTNER P3

Registracijos adresas ir organizacijos tipas
Pilnas juridinis pavadinimas Inovaformacao  - Vocational Training Services Provider Ltd.
Santrumpa/akronimas INOVA
Registracijos adresas: Rua Dr. Afonso Cordeiro, 877, Sala 203, Matosinhos
Šalis: Portugalija portugal
Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė: Ms. Joana Soares
Padalinys Nacionaliniai ir Europos Projektai
Pareigos:  Projektų vadybininkė
Adresas: Rua Dr. Afonso Cordeiro, 877, Sala 203, Matosinhos
Šalis: Portugalija
Telefonas: + 351 22 939 63 50
El. paštas: diana.oliveira@inovafor.pt
Interneto svetainė: http://www.inovafor.pt

Organizacijos aprašymas
Organizacijos tipas ENT


NOVAFOR buvo sukurta INOVA-os + (www.inovamais.pt), tai yra Portugalijos įmonė, prijungta prie inovacijų paslaugų didžiausio privataus tinklo Europoje, kurioje dirba maždaug 150 darbuotojų, turinti partnerių Romoje (Innova Spa - Italija), Liuksemburge (Innova Europe SARL - Liuksemburgas), Prahoje (Inova Pro sro - Čekija), p. Chosė ir Bostone (Innova Consulting Group - JAV) ir Varšuvoje (TechIn Sp. Golfas - Lenkija). INOVA + dalyvavo daugiau nei 20-yje Europos projektų, 4-ojoje, 5- ojoje ir 6- ojoje bendrosiose programose, įskaitant daugiau kaip 10 projektų, koordinatorius IST ( "Star-Net", "GET-IN"), inovacijų bei mažųjų ir vidutinių įmonių dalyvavimo ("boost -IT"), "eContent" ("Innovatrix") ir eTen ("Innovall"), ir kt. programose. INOVAFOR įmonės misija yra skatinti naujovių kūrimą, mokymą ir inovacijų srityje skatinti konsultavimo paslaugų aprūpinimą, visų pirma mažųjų ir vidutinių įmonėms bei aukštojo mokslo institucijoms.

Įmonės pagrindiniai uždaviniai yra: 

▪ vystyti papildomą mokymą ir atnaujinimą
▪ kurti supratimą apie inovacijų teikiamus privalumus; 
▪ suteikti galimybę kitiems sužinoti apie teisinį pagrindą tinkantį inovacijoms; 
▪ paskatinti bendroves, ypač smulkiąsias ir vidutines įmones, atsinaujinti bei sustiprinti naujovių regioninį mastą
▪ Sukurti organizacinę perspektyvą apie technologines naujoves.

Įmonė yra taip pat atsakinga už nacionalinių ir europinių projektų valdymą profesinio rengimo ir mobilumo (http://www.inovafor.pt) srityse, taip pat kuriant specifinę mokymo medžiagą ir turinį bei palaikyti mokymo veiklas. Siekdama sustiprinti specifinių užsiėmimų mišraus mokymosi būdą, kompanija neseniai inovacijų tema sukūrė 10 mokymo vadovėlių.

Dalyvio organizacijos vaidmuo vykdomame projekte

Atsižvelgiant į įgytas žinias ir didelį kontaktų tinklą su mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, verslo asociacijomis, R&D (Research and Developement - tyrimų ir kūrimo) centrais ir aukštojo mokslo institucijomis, INOVAFOR dalyvaus šiuose darbuose:
- WP2: kūrybiškumo ir naujovių mokymo mažosiose ir vidutinėse įmonėse tobulinimas
- WP7: euCAD Kokybės užtikrinimas 
- WP8: euCAD profesinio mokymo sistemos modelio testavimas
- WP9: kuravimas smulkiosiose ir vidutinėse įmonėse
- WP10: euCAD sklaida 
- WP11: euCAD eksploatacija 


Be to, naudodama savo patirtį, INOVAFOR stipriai prisidės prie projekto ir rezultatų skleidimo ir eksploatavimo.



PARTNER P4
Registracijos adresas ir organizacijos tipas
Pilnas juridinis pavadinimas Viešoji įstaiga "Informacinių technologijų institutas"
Santrumpa/akronimas ITI
Registracijos adresas: S. Daukanto g. 25, Kaunas
Šalis: Lietuva lithuania
Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė: Dr. Eugenijus Telesius
Padalinys
Pareigos:  Vykdantysis direktorius
Adresas: S. Daukanto g. 25, Kaunas
Šalis: Lietuva
Telefonas: +370 37 750102  
El. paštas: et@ecdl.lt
Interneto svetainė: www.ecdl.lt

Organizacijos aprašymas
Organizacijos tipas RES-PUB


Viešoji įstaiga "Informacinių technologijų institutas" (ITI) buvo įkurta 1997 metais. ITI gali būti apibūdinama kaip organizacija, kuri informacijų sistemų projektųkūrimui sukuria laikinų darbuotojų darbo grupes. ITI turi patirties verslo informacinių sistemų projektavime ir administracinės veiklos kompiuterizavime (Lotus Domino infrastruktūra). Nuo 2000 metų Informacinių technologijos institutas pradėjo ECDL (European Computer Driving License) programos veiklos įgyvendinimą Lietuvoje. Informacinių technologijos institutas yra oficialus ECDL Fondo licencijos turėtojas Lietuvoje ir Baltarusijoje. Šiuo metu su ECDL susijusių testavimo veiklų kūrimas ir sklaida turi labai didelė svarbą institutui. ITI sukūrė automatizuotą ECDL testavimo sistemą, kurią ECDL Fondas patvirtino automatizuotiems testavimams. 

 

Dalyvio organizacijos vaidmuo vykdomame projekte

Vykdant Leonardo CECA projektą, lietuvių kalba buvo sukurti ECDL CAD testai ir įdiegti Lietuvos ECDL testavimo sistemoje. Siūlomame projekte ITI pagrindinis vaidmuo būtų testų sukūrimas anglų kalba 2D/3D ECDL CAD tiek rankiniam, tiek automatizuotam testavimui. ITI bus atsakinga už testų bazės autorizaciją ECDL Fonde. Taip pat yra numatytas dalyvavimas 2D/3D CAD kuriant kursus, rengiant socialinius tyrimus, konsultuojant vietines smulkiąsias ir vidutines įmones bei kokybės užtikrinimo ir sklaidos veiklose. 



PARTNER P5
Registracijos adresas ir organizacijos tipas
Pilnas juridinis pavadinimas Product First ltd.
Santrumpa/akronimas PF
Registracijos adresas: 10 Barley Mow Passage, Chiswick, W4 4PH
Šalis: Jungtinė Karalystė england
Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė: Mr John Boult
Padalinys Tarptautiniai projektai
Pareigos:  Savininkas
Adresas: 10 Barley Mow Passage, Chiswick, W4 4PH, Londonas
Šalis: Jungtinė Karalystė
Telefonas: ++44 / 20 8994 6477
El. paštas: john.boult@productfirst.co.uk
Interneto svetainė: www.productfirst.co.uk

Organizacijos aprašymas
Organizacijos tipas CONS-CNST


Didžioms idėjoms varomoji jėga ar buvimas pirmiems išleidžiant produktą, vis dar yra pradinis taškas sėkmingoms novatoriškoms kompanijoms. Tačiau šiandien reikia sukurti tinkamus įgalinančius principus. Mes padedame kompanijoms įvykdyti abi šias užduotis: sukurti didžias mintis ir pastovius inovacijų principus. 

 

Dalyvio organizacijos vaidmuo vykdomame projekte

Kompiuterizuotas projektavimas, Kompiuterinis projektavimas ir produktų vizualizacija, naudojant specialią programinę įrangą. 



PARTNER P6

Registracijos adresas ir organizacijos tipas
Pilnas juridinis pavadinimas Usesoft AS
Santrumpa/akronimas UAS
Registracijos adresas: Tobiase 8, Talinas
Šalis: Estija estonia
Kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė: Kristel Uibo
Padalinys Marketingo
Pareigos:  Projektų vadybininkė
Adresas: Tobiase 8, Talinas
Šalis: Estija
Telefonas: ++  /3726305105
El. paštas: kristel@usesoft.ee
Interneto svetainė: www.usesoft.ee

Organizacijos aprašymas
Organizacijos tipas ENT-SME


Usesoft yra Estijos IT kompanija, orientuota į dvi pagrindines rinkas - CAD sprendimai pagrinde statybos rinkai ir verslo programinė įranga gamybos rinkai. Įmonės biuras yra Taline, bet paslaugos yra teikiamos klientams iš Estijos ir jos kaimyninėse šalyse: Rusijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Įmonė buvo įkurta 1991 metais ir šiuo metu joje dirba 20 žmonių.

Usesoft turi 15 metų patirtį diegiant CAD sistemas ir mokant CAD vartotojus, kurie yra aktyvūs šiuose segmentuose: architektų ir statybos inžinieriai (Architects and Building Engineers), konstruktoriai ir vystantys nekilnojamąjį turtą (Constructors & Real Estate Developers) ir , statybininkų infrastruktūros kūrėjai ir žiniasklaida / Pramogos. Nuo 2008 metų Usesoft taip pat yra sertifikuotas ir leidžiantis MSD pateikti skaitmeninių prototipų (Digital Prototyping) sprendimus (pvz. išradėjas) gamybai.

Įmonė buvo Autodesk's Įgaliotas atstovas nuo 1992 m. ir Autodesk mokymo centras nuo 1998 metų. Usesoft yra BSA narys Estijoje, ir kaip Autodesk atstovas padėjo jį įkurti 1995 m. 
 

Dalyvio organizacijos vaidmuo vykdomame projekte
CAD kursų ir testų kūrimas CAD specialistams

 




 Copyright © 2008 - 2009 euCAD
Šis projektą dalinai finansuoja Europos Komisija. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiurį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.